Provfrågor – Bli Radioamatör

Nödfrekvens på Amatörbanden

Vad är det för nödfrekvenser inom amatörradiobanden?

Fråga: Jag går genom provfrågorna och där har jag fått fel på en fråga trots att det i handboken står att det finns nödfrekvens på både 121.5MHz AM och på på 156.8MHz FM. Frågan jag svarat på är:
”Finns det i Sverige någon speciell, standardiserad, nödsignal för användning på amatörbanden och finns det speciella nödfrekvenser där den ska användas?” och jag har svarat:
Ja, ”CQ HELP” och flera nödfrekvenser i amatörbanden.
Trots detta får jag fel på denna. Vad är rätt svar.

Det finns inte längre några internationella nödfrekvenser inom amatörradion.

Svar:
De frekvenser du hänvisar till ligger inte inom amatörradiobanden. Om du läser i KonCEPT under kapitel 13.4.2 så står det att nörsignaler sänds i första hand på frekvenserna 121.5MHz AM (Flygradio) och 156.8MHz FM (Marin radio kanal 16). Men ingen av de frekvenserna ligger ju inom amatörradiobandet och de räknas därför inte som amatörradiofrekvenser. De tas blott upp som information att det är internationella nödfrekvenser.

För att man ska ha en bestämd nödfrekvens listad är det rimligt att det är garanterad passning på den frekvensen och detta finns inte inom amatörradiobanden. Jag vet ej vilken handbok du i din fråga refererar till så jag räknar här med att det är SSA:s koncept:
https://www.ssa.se/ssa/dokument/utbildningsmaterial/

Information om nödfrekvenser

IARU har en lista på frekvenser inom amatörradion, men dessa är snarare”fokusfrekvenser” och inte listade som absoluta nödfrekvenser och därför kan inte någon av de frekvenserna vara rätt heller även om det är troligt att du får ett svar.
Länk:
https://www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/emcomm/emergency-communications-frequencies/

Har du en fråga om amatörradio?

Ställ gärna en fråga i formuläret:
>>Frågelådan>>

Vilken betydelse har bokstaven ”T” i trafikförkortningen ”RST”?

R och S känner man ju till men vad menas med bosktaven T. Jag har bara hört dig lämna ut R och S på Youtube.

Svar:
Kul fråga och jag hoppas att du sitter med Övningsfrågorna i SSA:s examensplattform eftersom du ställer frågan.
När du hör mig lämna ut signaler t. ex. ”5-9” på Youtube så använder jag mig bara av den delen inom RST som innebär RS.
R = Readability (Läsbarhet på svenska)
S = Strength (Signalstyrka på svenska).

T däremot betyder ”Tone” och det lämnar man vid telegrafi och där anger man kvaliten på tonen. 1 är sämst och 9 är bäst. Numera är det en del som även lämnar detta på digitala moder.
Eftersom jag saknar kunskap i telegrafi och bara kör telefoni (det kallas så när man kommnuicerar i etern med rösten till varandra) så blir det bara att jag lämnar RS-delen i RST-skalan.

RST Loggblad exempel
Exempel på loggblad med RST angivet (ur SSA:s KonCEPT). Se länk nedan.


Fördjupning RST-skalan

R-skala (läsbarhet)

1 Oläsbar
2 Knappt läsbar, enstaka ord tydbara
3 Läsbar med stor svårighet
4 Läsbar med obetydlig svårighet
5 Helt läsbar

S-Skala (signalstyrka)

1 Signalerna knappt uppfattbara
2 Mycket svaga signaler
3 Svaga signaler
4 Något svaga signaler
5 Ganska goda signaler
6 Goda signaler
7 Mycket goda signaler
8 starka signaler
9 Mycket starka signaler

T-skala (ton)

1 Mycket rå växelströmston, ostabil och omusikalisk
2 Mycket rå växelströmston, stabil men musikalisk
3 Rå växelströmston, ostabil och omusikalisk
4 Rå växelströmston. stabil och någorlunda musikalisk
5 Tydligt växelströmsmodulerad ton, ostabil men
musikalisk
6 Tydligt växelströmsmodulerad ton, stabil och musikalisk
7 Nästan ren likströmston, ostabil och med tydligt
brum
8 Nästan ren likströmston, med spår av brum eller
ojämnheter
9 Absolut ren likströmston, stabil
Dessutom kan följande tillägg till T-skalan förekomma:
X Absolut ren likströmston, mycket stabil, kristallklar, mjuka tecken utan knäppar
C Absolut ren, men ostabil likströmston vid nycklingen
K Knäppar alstras vid nycklingen

Mer information och källa RST

SSA:s Handbok KonCEPT under rapportkoder kapitel 15.4
https://www.ssa.se/ssa/dokument/utbildningsmaterial/#elf_l1_Lw

Om du köpt ett slutsteg som kräver en trefasanslutning till elnätet. Får du då koppla in en lämplig kabel i elcentralen och dra fram den till ditt radiorum för att där sätta upp ett eluttag för trefas? Du är radioamatör med certifikat men är inte auktoriserad elinstallatör.

a. Ja, men bara om elcentralen sitter i samma rum
b. Ja, men du måste använda kablar med skyddsjord och jordfelsbrytare
c. Nej, du får inte ändra i den fasta installationen
d. Ja, men du får bara använda säkringar upp till 6 A i elcentralen

Bli radioamatör

För mig var det enklaste steget mot ett certifikat att gå en fysisk kurs. Idag finns flera sätt och det som är rätt för vissa kan vara fel för andra. Jag rekommenderar verkligen att gå en kurs hos en klubb. Visst får man offra några helger eller kvällar, men resultatet kommer snabbt. För mig skulle det inte fungera att gå en onlinekurs utan krav, mål eller riktig agenda.

SSA – Bli medlem!

SSA är en ideel förening för både sändareamatörer och lyssnaramatörer. SSA är en förening jag rekommenderar att bli medlem i om du ska bli sändareamatör.
>>www.ssa.se>>

Prov till att bli radioamatör

Oavsett vad du väljer så är det bra att öva på frågorna på SSA:s kursplattform. Du kan göra övningsprov hur många gånger som helst och det är inte på tid.
Provet är i två olika delar:
A – Ellära och radioteknik där det är 50 flevalsfrågor där du måste ha 37 rätt av 50 för godkänt. Det är även en del som avser Säkerhet i denna del. Den består av 8 flervalsfrågor och där krävs 6 rätt för godkänt
B/C – Lagar, reglemente och trafikmetoder. Här är det 30 flervalsfrågor och 22 krävs för godkänt.

När jag skrev provet saknade jag en genomgång för var i kurslitteraturen man hittar svar på respektive fråga. Därför har jag nedan skrivit ut några av de frågor som förekommer och visar i kurslitteraturen var du hittar svaret. Jag ger dig ej exakt svar utan pekar ut i kurslitteraturen var du finner svaret.

Kurslitteratur – KonCEPT

Den mest kompletta kurslitteraturen är ”KonCEPT för amatörradiocertifikat” som är utgiven av SSA – Föreningen Sveriges radioamatörer. Den kan du ladda ned kostnadsfritt:
>>http://akademin.ssa.se/files/koncept-pdf/koncept.pdf>>

Frågorna och hänvisning

Nedan visar jag flera frågor som är faktiska frågor som kan komma på proven. Jag skriver inte ut svar i klartext utan visar var i KonCEPT du finner svaret. Det här är ett hjälpmedel jag tidigare använt till några kursdeltagare i en klubb som har läs/skrivsvårigheter.