Anytone

Recension RT Systems mjukvara till Anytone DMR

Jag har nu i ett par dagar testat RT Systems mjukvara till Anytones DMR-apparater. RT Systems är ett företag som under många år specialiserat sig på mjukvara till radioapparater. Mjukvaran kan köpas hos såväl svenska återförsäljare som direkt från RT Systems. Ibland anger RT Systems att programmet fungerar bättre med deras kabel, men jag själv har inte stött på hinder när jag använt det kablage som följde med radion. Jag har testat den version av AT-868 Programmer som har version 5.00.26.
>>Länk till RT Systems mjukvara till Anytone DMR>>

Är det någon skillnad mellan Anytones egen mjukvara och RT Systems mjukvara till Anytones DMR-apparater?

Först och främst upplevera jag att RT Systems mjukvara är mindre buggig och man ser att tillverkaren är snabba på uppdateringar och korrigeringar av buggar.

Fördelar med RT Systems mjukvara

Om man tidigare har använt RT Systems mjukvara till en annan radio kan man anvädna samma fil att börja arbeta ifrån. Det är ju väldigt smidigt när kanalerna har samma plats t. ex.
Det grafiska gränssnittet har samma utseende även om det är olika märken och modeller på själva radion.
RT Systems kan hämta information från externa källor. Det här innebär att man inte behöver hämta hem en kontaktlista och importera via Anytones CPS utan RT Systems mjukvara hämtar bara de DMR-id du väljer ibland. Jag själv väljer bara Sverige och för över de svenska. -Mycket smidigt! Utöver kontaktdatabasen kan man hämta repeatrar o.s.v. men just de svenska repeatrarna är dåligt uppdaterade.
Automatiska uppdateringar. Anytone har skickat ut massor nya utgåvor av sina mjukvaror som man måste ladda ned och installera. RT Systems uppdaterar sin egen mjukvara automatiskt.
Sökfunktion! Man kan

Mycket smidigt att i RT Systems mjukvara kan man bara välja vilka DMR-id man söker och föra över.
Att man bara väljer ut land och för över en uppdaterad kontaktdatabas är väldigt smidigt. Man kan sedan klicka ur de man inte vill ha i sin radio. Självklart går det att manuellt lägga till kontakter.

Nackdelar med RT Systems mjukvara

Priset! Den kostar 25dollar (nästan 300kr med växelkursen 2022-06-22) att köpa via RT Systems hemsida. Man får dock koder och länk omgående.
Vissa fönster är lite svårlästa. Jag kanske har fel inställningar för mina dubbla skärmar men vissa av RT Systems fönster blir lite plottriga.
I versionen 5.00.26 saknas inställningar för APRS även om min radio har stöd för det. Mycket dåligt!
Man kan inte uppdatera Firmware.

Vissa fönster i RT Systems visar lite för lite...
En av nackdelarna med RT Systems mjukvara är att vissa fönster kunde ha visat mer! Även om man naturligtvis kan se kanalnumret i Scanlistan ovan så finns plats att visa även hela kanalnamnet. Det hade varit med överskådligt med ett bredare fönster.

Är det värt att byta från Anytones mjukvara till RT Systems

För de allra flesta är det kanske inte värt nästan 300kr. Det svåraste hindret för många är trots allt det ”nya” med att kanalerna ska placeras i Zoner och hur talgrupper i DMR fungerar och det hindret är likadant i denna mjukvara.
För mig som hjälper många med kodpluggar är det dock smidigt att snabbare och enklare kunna föra över filer och dessutom är det EN mjukvara per modell oavsett vilken firmware du har i din radio.
Har du väl lärt dig Anytones variant av CPS (mjukvaran kallas så) kan du gott fortsätta med den, Har du dock ej ännu satt dig in i den och söker en mjukvara med bättre manual och bättre support kan det absolut vara värt nästan 300kr. Kommentera gärna hur du resonerar nedan under kommentarer.

NY CPS TILL ANYTONES DMR

Ny CPS version till Anytone AT-D578/878

Det har kommit en ny mjukvara till datorn för AT-578/878. Firmwaren i radion är densamma och det som är löst i nya mjukvaran är ett fel som uppstod tillsammans med Contact Manager V27.
Ladda ned där du köpt din radio om du vill uppdatera.

Följande versioner gäller 2022-03-05:
Version 2.04 För AT-D878UV2 >>Länk Limmared Radio och data>>
Version 1.26 För AT-D878U >>Länk till Limmared Radio och data>>
Version 1.15 För AT-D578 Plus / Pro >>Länk till Limmared Radio och data>>

SA0BMC:s Youtubekanal

ANYTONE

Kodplugg för Anytone

På den här sidan beskriver jag hur min kodplugg för Anytones apparater. Min kodplugg innehåller de repeatrar jag har kännedom om eller som jag hittar på SSA:s repeaterlista. Det enda sättet att kunna hålla kodpluggen uppdaterad är om alla fel och tillägg rapporteras.

Videoguide

För många är det anklare att se på en video. Här finns kanalen för Anytones apparater jag har på Youtube:

Om du prenumererar på kanalen får du automatiskt aviseringar vid uppdateringar.

Zon och Kanalstruktur

Repeatrar programmeras in på en kanal och sedan placeras den kanalen i en Zon. Jag har delat upp zonerna så varje amatörradiodistrikt har två Zoner. En för de analoga repeatrarna och en för DMR-repeatrar. Jag har valt att använda ett kanalutrymme för varje zon så att om det tillkommer en repeater kan man lätt placera in dem i det kanalutrymmet och man slipper lägga allt huller om buller.

Utöver zoner jag beskrivit ovan finns några andra för Hotspots, direktfrekvenser m.m. De siffror som finns angivna nedan visar vilket kanalutrymme i radion de frekvenserna finns på.

Repeatrar som finns på flera modes

Målet har varit att om en repeater finns som både DMR och analog så har den fått en plats i vardera zon.

Egen Zon (1)
Här placerar man själv in de kanaler man använder mest. Det finns ett kanalnummerutrymme bland kanalerna i kodpluggen där man kan lägga in Hotspots och liknande
Kanalnummer: 1400-1500
1400-1409 Hotspot
1410-1430 Direktfrekvenser
SMO Analog (2)
Kanalnummer 0-49
SM0 DMR (3)
Kanalnummer 50-99
SM1 Analog (4)
Kanalnummer 100-149
SM1 DMR (5)
Kanalnummer 149-150 (Finns inga DMR på Gotland)
SM2 Analog (6)
Kanalnummer 200-249
SM2 DMR (7)
Kanalnummer 250-299
SM3 Analog (8)
Kanalnummer 300-349
SM3 DMR (9)
Kanalnummer 350-399
SM4 Analog (10)
Kanalnummer 400-449
SM4 DMR (11)
Kanalnummer 450-499
SM5 Analog (12)
Kanalnummer 500-549
SM5 DMR (13)
Kanalnummer 550-599
SM6 Analog (14)
Kananummer 600-699
SM6 DMR (15)
Kanalnummer 700-799
SM7 Analog (16)
Kanalnummer 800-899
SM7 DMR (17)
Kanalnummer 900-999
VHF MARIN (20)
Kanalnummer 1000-1099
Övrigt Licensfritt (21)
Kanalnummer 1100-1199 Övrigt, SRBR, PMR
FRO (22)
Kanalnummer 1300-1399 FRO
Kommersiella Endast RX (25)
Kanalnummer 2000-3000 Kommersiella (Enbart mottagning)

Scanning

Står du på en kanal och trycker på ”Scan” kommer den scanna på de kanalerna som ligger i den zonen. Det innebär att om du är på en kanal i Zonen som heter SM1 Analog så scannar radion på de analoga kanalerna i SM1. Undantag finns i de Zonerna som har fler kanalern än vad som får plats i scanlistan.
På min kanal på Youtube kan du se hur du skräddarsyr en egen scanlista.

CPS, FW och Model

Min målsättning är att kodpluggen ska fungera i den senaste CPS:en (Mjukvaran), senaste FW (Radions mjukvara) och Model som är helt öppen.

APRS och GPS

Radion sänder enbart iväg GPS-position om du trycker på knappen som är avsedd för att sända positon (knappguide nedan). Är du på en DMR-kanal sänder den via Brandmeister. Är du på en analog kanal går det via en digipeater på 144.800.

Vilken talgrupp sänder varje kanal på?

Som en grundinställning sänder radion på distriktets ”anrops-talgrupp”. I SM0 = 2400, i SM1 2401 och så vidare. Undantag finns på din hotspot.
Vill du använda en annan talgrupp trycker du på ”List” och väljer talgrupp, tryck sedan in PTT. Finns inte den talgruppen du önskar sända på kan du manuellt knappa in en talgrupp genom att Trycka in siffran ”0” länge och sedan ”#”. Då knappar du bara in talgruppen med tangentbordet och trycker in PTT.

Byta tidslucka

Vill du sända på en annan tidslucka än den displayen visar? Tryck bara på P2.

Guide till knapparna 878

Här ser du hur pluggens knappar är programmerade.