Amatörradio

Recension RT Systems mjukvara till Anytone DMR

Jag har nu i ett par dagar testat RT Systems mjukvara till Anytones DMR-apparater. RT Systems är ett företag som under många år specialiserat sig på mjukvara till radioapparater. Mjukvaran kan köpas hos såväl svenska återförsäljare som direkt från RT Systems. Ibland anger RT Systems att programmet fungerar bättre med deras kabel, men jag själv har inte stött på hinder när jag använt det kablage som följde med radion. Jag har testat den version av AT-868 Programmer som har version 5.00.26.
>>Länk till RT Systems mjukvara till Anytone DMR>>

Är det någon skillnad mellan Anytones egen mjukvara och RT Systems mjukvara till Anytones DMR-apparater?

Först och främst upplevera jag att RT Systems mjukvara är mindre buggig och man ser att tillverkaren är snabba på uppdateringar och korrigeringar av buggar.

Fördelar med RT Systems mjukvara

Om man tidigare har använt RT Systems mjukvara till en annan radio kan man anvädna samma fil att börja arbeta ifrån. Det är ju väldigt smidigt när kanalerna har samma plats t. ex.
Det grafiska gränssnittet har samma utseende även om det är olika märken och modeller på själva radion.
RT Systems kan hämta information från externa källor. Det här innebär att man inte behöver hämta hem en kontaktlista och importera via Anytones CPS utan RT Systems mjukvara hämtar bara de DMR-id du väljer ibland. Jag själv väljer bara Sverige och för över de svenska. -Mycket smidigt! Utöver kontaktdatabasen kan man hämta repeatrar o.s.v. men just de svenska repeatrarna är dåligt uppdaterade.
Automatiska uppdateringar. Anytone har skickat ut massor nya utgåvor av sina mjukvaror som man måste ladda ned och installera. RT Systems uppdaterar sin egen mjukvara automatiskt.
Sökfunktion! Man kan

Mycket smidigt att i RT Systems mjukvara kan man bara välja vilka DMR-id man söker och föra över.
Att man bara väljer ut land och för över en uppdaterad kontaktdatabas är väldigt smidigt. Man kan sedan klicka ur de man inte vill ha i sin radio. Självklart går det att manuellt lägga till kontakter.

Nackdelar med RT Systems mjukvara

Priset! Den kostar 25dollar (nästan 300kr med växelkursen 2022-06-22) att köpa via RT Systems hemsida. Man får dock koder och länk omgående.
Vissa fönster är lite svårlästa. Jag kanske har fel inställningar för mina dubbla skärmar men vissa av RT Systems fönster blir lite plottriga.
I versionen 5.00.26 saknas inställningar för APRS även om min radio har stöd för det. Mycket dåligt!
Man kan inte uppdatera Firmware.

Vissa fönster i RT Systems visar lite för lite...
En av nackdelarna med RT Systems mjukvara är att vissa fönster kunde ha visat mer! Även om man naturligtvis kan se kanalnumret i Scanlistan ovan så finns plats att visa även hela kanalnamnet. Det hade varit med överskådligt med ett bredare fönster.

Är det värt att byta från Anytones mjukvara till RT Systems

För de allra flesta är det kanske inte värt nästan 300kr. Det svåraste hindret för många är trots allt det ”nya” med att kanalerna ska placeras i Zoner och hur talgrupper i DMR fungerar och det hindret är likadant i denna mjukvara.
För mig som hjälper många med kodpluggar är det dock smidigt att snabbare och enklare kunna föra över filer och dessutom är det EN mjukvara per modell oavsett vilken firmware du har i din radio.
Har du väl lärt dig Anytones variant av CPS (mjukvaran kallas så) kan du gott fortsätta med den, Har du dock ej ännu satt dig in i den och söker en mjukvara med bättre manual och bättre support kan det absolut vara värt nästan 300kr. Kommentera gärna hur du resonerar nedan under kommentarer.

FT3DE APRS och Smart Beacon

FRÅGA:
Vad är det för skillnad med Smart Beacon och Automatisk

SVAR:
Din radio kan skicka iväg sin position via APRS på 3 olika sätt:
-Auto
I detta läge skickar din radio iväg informationen automatiskt med det tidsintervall du valt.

-Manual
I detta läge så skickar din radio bara iväg informationen när du väljer att göra det.

-Smart
I det här läget kan du få din radio att sända iväg informationen vid en viss hastighet (man kan redigera valen själv). Förinställt finns 3 olika lägen:
Type 1 = Anpassad för bil eller motorcykel
Type 2 = Anpassad för cykel
Type 3 = Anpassad efter vandring.
Fördelen med att välja Smart Beaconing mot Automatiskt är att du har några andra val att lägga till, t. ex. vinkel och höjd. På så sätt kan du få din radio att sända iväg snabbare information om var du är när du åker i en stad t. ex. och vill visa närmre vilken rutt du tagit.

Smart beaconing ger dig möjlighet att få radion att sända iväg data vid olika hastighet, vinkel på kurva eller om du åker upp eller nedför en backe.

Vilken APRS-inställning är då bäst?

Det är lite upp till var och en men jag tycker inte det finns någon vits med att skicka ut GPS-information om inte man rör på sig. Att sända iväg för mycket APRS-data gör ju att etern blir ganska smutsig av massa datasändningar men på en handapparat med liten effekt får det mindre konsekvenser än en mobilstation med hög effekt och längre räckvidd. Även andra faktorer påverkar: Hur mycket batteri har man kvar? Hur fort åker du? Kör man i 120km/h hinner man ganska långt på 15 minuter men promenerar man är det inte alls lika långt.

Kodpluggar till Yaesu

Kodplugg eller kodfil för Yaesu

Den här kodpluggen innehåller de repeatrar jag har kännedom om eller som jag hittar på SSA:s repeaterlista. Det enda sättet att kunna hålla kodpluggen uppdaterad är om alla fel och tillägg rapporteras i formuläret på hemsidan. Undvik att maila, sms:a eller skicka dem i olika PM via t. ex. facebook eller liknande. Längst ned på sidan finner du filerna, men läs genom hela denna sida först.

Kanalstruktur
För att man lätt ska kunna lägga till frekvenser eller framför allt ta bort sådan man inte lyssnar till följer kanalerna jag lagt in en struktur. Varje distrikt har sin plats bland kanalnumren och kanalerna är sorterade efter ort och inte klubb.

Scanning – Olika beroende på vilken radio du har
Se längst ned på sidan under den modell av radion du har för att läsa mer om hur scanning är upplagd.

SMO
Kanalnummer 1-99 Uppdaterad:2022-06-09

SM1
Kanalnummer 100-149 Uppdaterad 2022-06-12

SM2
Kanalnummer 150-199 Uppdaterad 2022-06-12

SM3
Kanalnummer 200-249 Uppdaterad 2022-06-19

SM4
Kanalnummer 250-299 Uppdaterad 2022-06-19

SM5
Kanalnummer 300-399 Uppdaterad 2022-06-19

SM6
Kanalnummer 400-499 Uppdaterad 2022-06-20

SM7
Kanalnummer 500-599 Uppdaterad 2022-06-21

Direktfrekvenser, Hotspots och plats för egna amatörkanaler
Kanalnummer 600-699
På kanal 600 finns en hotspotfrekvens som är 434.275MHz.

Marina VHF-Kanaler
Kanalnummer 700-799

PMR och liknande

800-899

PLATS FÖR EGNA FREKVENSER
900-

Generella instruktioner

När du laddat ned mjukvaran till din radio brukar man först behöva läsa in radions fil till din dator och därefter importera till den filen som du sedan för tillbaka in i radion. Detta kan göras via kabel eller SD-kort beroende på vad din radio stöder och om du har SD-kort. Notera att den kabeln som följer med radion i vissa fall enbart är till för att uppdatera radions firmware och då duger den inte till att föra över filer. Man kan med fördel använda SD-kort.
Tänk på att oavsett vilken kabel du har kan det krävas att du har drivrutintill den kabeln. Yaesus kablage har drivrutiner på sin hemsida och där finner du även uppdateringar: >>www.yaesu.com>>

Den bästa filen gör man själv, alla använder sina apparater olika, jag rekommenderar att för att få ett så enkelt handhavande som möjligt så använd mina filer med repeatrar men radera allt du inte kommer använda så du inte har hundratals kanaler att ratta dig genom.


>>Extern Länk till Yaesus mjukvara ADMS-11>>
>>Extern länk till kabeln SCU-19>>
När du laddat ned och öppnat mjukvaran från Yaesu via länken ovan väljer du ”File” och därefter ”Import” och väljer filen du laddat ned från denna sida.
I FT3D finns olika scanbanker där man kan välja att enbart scanna en viss eller flera banker:
SM0 = Scanbank 10
SM1 = Scanbank 11
SM2 = Scanbank 12
SM3 = Scanbank 13
SM4 = Scanbank 14
SM5 = Scanbank 15
SM6 = Scanbank 16
SM7 = Scanbank 17
Direktfrekvenser, hotspot och andra kanaler i segmentet 600-699 = Scanbank 20
Marina VHF-kanaler i segmentet 700-799 = Scanbank 21
PMR = Scanbank 22


>>Extern länk till Yaesus mjukvara ADMS-14>>
>>Extern länk till kabeln SCU-19>>
När du laddat ned och öppnat mjukvaran från Yaesu via länken ovan väljer du ”File” och därefter ”Import” och väljer filen du laddat ned från denna sida, därefter väljer du ”Communications” och väljer om du vill föra över med kabel eller till SD-kort.
I FT5D finns olika scanbanker där man kan välja att enbart scanna en viss eller flera banker:
SM0 = Scanbank 10
SM1 = Scanbank 11
SM2 = Scanbank 12
SM3 = Scanbank 13
SM4 = Scanbank 14
SM5 = Scanbank 15
SM6 = Scanbank 16
SM7 = Scanbank 17
Direktfrekvenser, hotspot och andra kanaler i segmentet 600-699 = Scanbank 20
Marina VHF-kanaler i segmentet 700-799 = Scanbank 21
PMR = Scanbank 22


>>Extern länk till Yaesus mjukvara ADMS-15>>
>>Extern länk till kabeln SCU-20>>
När du laddat ned och öppnat mjukvaran från Yaesu via länken ovan väljer du ”File” och därefter ”Import” och väljer filen du laddat ned från denna sida, därefter väljer du ”Communications” och väljer om du vill föra över med kabel eller till SD-kort.
I denna radio scannas samtliga kanaler mellan 001-999 i denna fil. När du importerat filen till din mjukvara rekommenderas att du i kolkumnen ”SCAN” väljer bort de kanaler du inte önskar ska scannas när du scannar.


>>Extern länk till Yaesus mjukvara ADMS-12>>
>>Extern länk till kabeln SCU-20>>
När du laddat ned och öppnat mjukvaran från Yaesu via länken ovan väljer du ”File” och därefter ”Import” och väljer filen du laddat ned från denna sida, därefter väljer du ”Communications” och väljer om du vill föra över med kabel eller till SD-kort.
I denna radio scannas samtliga kanaler mellan 001-999 i denna fil. När du importerat filen till din mjukvara rekommenderas att du i kolkumnen ”SCAN” väljer bort de kanaler du inte önskar ska scannas när du scannar.


FT991A Enbart SM0

>>Extern länk till RT Systems mjukvara FT-991A Programmer>>
Kabeln som krävs är en vanlig USB-kabel.
Denna radio har inte det antal kanaler som krävs för att få in alla repeatrar i kanalminnet så jag har enbart lagt in repeatrar i SM0-distriktet. Mjukvaran denna fil behöver importeras in genom är RT Systems som finns i länk ovan. OBS: Denna mjukvara är ej gratis.
När man köpt RT Systems mjukvara för du in denna fil genom att klicka på ”File” och därefter ”Import”. Välj din fil och ändra i filformatet så den söker efter ”Comma delimited (*.csv) så är det bara att klicka på ”Öppna”.


Rapportera fel och förslag till ändringar i kodpluggar:
Tänk på att jag genom åren skickat tusentals kodpluggar kors och tvärs, var tydlig med vilken fil du menar och ange rätt filnamn med datum på filen du menar.

  Föra över data till Yaesu FT5D med SCU-19

  FRÅGA:
  Jag får inte datakabeln som följde med min Yaesu FT5D att fungera.

  SVAR:
  Den kabel som följer med radion är inte gjord för detta utan man kan bar uppdatera mjukvaran (Firmwaren) i radion med den kabeln som ligger i förpackningen. Man ska ha en kabel som heter SCU-19 för att använda Yaesus mjukvara eller RT Systems mjukvara om man vill föra över information mellan dator och radio.
  Men du behöver inte kabeln! Det går att föra spara allt på SD-kortet i din dator och sedan lägga in det.
  Men om du ska köpa den kabeln som behövs (SCU-19) så finns drivrutiner till denna kabel på Yaesus hemsida:
  https://www.yaesu.com/downloadFile.cfm?FileID=17437&FileCatID=42&FileName=PL23XX%5FProlific%5FDriverInstaller%5Fv402.zip&FileContentType=application%2Fx%2Dzip%2Dcompressed.

  Yaesus originalkabel heter SCU-19 och finns antingen löst eller i ett så kallat interfacepaket.
  Köplänk till limmared Radio och data (paket med interfacekabel):
  https://butik.limmared.nu/sv/yaesu/4192-yaesu-scu-39-wires-x-interface-kabel-ft1235d.html

  NY CPS TILL ANYTONES DMR

  Ny CPS version till Anytone AT-D578/878

  Det har kommit en ny mjukvara till datorn för AT-578/878. Firmwaren i radion är densamma och det som är löst i nya mjukvaran är ett fel som uppstod tillsammans med Contact Manager V27.
  Ladda ned där du köpt din radio om du vill uppdatera.

  Följande versioner gäller 2022-03-05:
  Version 2.04 För AT-D878UV2 >>Länk Limmared Radio och data>>
  Version 1.26 För AT-D878U >>Länk till Limmared Radio och data>>
  Version 1.15 För AT-D578 Plus / Pro >>Länk till Limmared Radio och data>>

  SA0BMC:s Youtubekanal

  Boktipset: ARRL Handbook 2022

  Versionen jag har beställt är uppdelat på 6 volymer, men den finns även i elektroniskt format och som andra alternativ.

  Boken alla radioamatörer borde ha – ARRL Handbook for radio communications

  Den här boken kommer ut med nya versioner och uppdateras nästan årligen. Det grundläggande är detsamma men det tillkommer alltid lite nya saker. 3D-utskrifter och SDR är exempel på ämnen som tillkommit de senaste åren. Boken är på engelska och detta är den 99:e versionen!

  Volym 1 Introduktion och grundläggande teori

  Volym 2 Praktisk design och principer del 1

  Volym 3 Praktisk design och principer del 2

  Volym 4 Antennsystem och konditioner

  Volym 5 Utrustning och stationstillbehör

  Volym 6 Testutrustning, RFI och index

  ARRL Handbook 2022 – Beställning

  ARRL säljer boken själva och den finns i flera olika versioner, denna länk nedan är till den versionen där alla böckerna sitter i ett paket. Den boken jag äger är en upplaga som delas upp i sex olika böcker.
  >>https://www.arrl.org/shop/ARRL-Handbook-2022-Softcover/>>

  Fem-nio-vaddå?

  Frågelådan: 5-9? Vad menas egentligen?

  Här är en fråga jag fått via Youtube där en användare ställde denna fråga: ”På ett av klippen säger du Fem/Nio eller något liknande. Vad menar du?”

  Vi radioamatörer vill gärna veta hur vi går fram till den andra stationen och det finns lite olika metoder att lämna den informationen på. Ett av sätten är RST-metoden där man lämnar siffror för att att berätta hur signalerna går fram.
  R står för Readability som kan översättas med läsbarhet. Man menar då hur bra det hörs.
  S står för Signal strengh som betyder signalstyrka och det anger hur starkt signalen går fram.
  T står för Tone och det används när man sänder CW och anger hur bra tonen går fram.

  Exempel på en analog signalmätare.

  R-Skalan (läsbarhet):
  1 Oläsbar
  2 Knappt läsbar, enstaka ord tydbara
  3 Läsbar med stor svårighet
  4 Läsbar med obetydlig svårighet
  5 Helt läsbar

  S-Skalan (signalstyrka)
  1 Signalerna knappt uppfattbara
  2 Mycket svaga signaler
  3 Svaga signaler
  4 Något svaga signaler
  5 Ganska goda signaler
  6 Goda signaler
  7 Mycket goda signaler
  8 Starka signaler
  9 Mycket starka signaler

  T-skalan (tonen vid CW)
  1 Mycket rå växelströmston, ostabil och omusikalisk
  2 Mycket rå växelströmston, stabil men musikalisk
  3 Rå växelströmston, ostabil och omusikalisk
  4 Rå växelströmston. stabil och någorlunda musikalisk
  5 Tydligt växelströmsmodulerad ton, ostabil men musikalisk
  6 Tydligt växelströmsmodulerad ton, stabil och musikalisk
  7 Nästan ren likströmston, ostabil och med tydligt
  brum
  8 Nästan ren likströmston, med spår av brum eller
  ojämnheter
  9 Absolut ren likströmston, stabil

  Det man kan se ovan är att på skalan är 1-5 på R-skalan och 1-9 på S-skalan. Det innebär att om jag säger till en motstation att hen har en styrka på 5-9 innebär det att ljudet går fram helt läsbart och det är mycket starka signaler.

  Dessvärre förekommer det ganska slentrianmässigt att många anger 5-9 oavsett hur det låter. -Kanske går det fortare eller så vill man bara lämna smickrande signaler, men jag anser det är bättre att vara ärlig. Det blir bara tokigt när en motstation ber mig upprepa varje mening samtidigt som den lämnar 5-9 i signal till mig.

  DVMEGA Cast – Vad är det?

  DVMEGA Cast – SA0BMC förklarar

  Vad är en DVMEGA Cast? Det är inte en amatörradio utan en minidator med mikrofon som kan anslutas till någon av de nätverk som finns inom amatörradion.

  Jag har haft min DVMEGA Cast sedan 2019 och har verkligen hunnit testa den. Det här är en terminal som du ansluter till internet och når sedan den digitala delen inom amatörradion. Enheten är i sig en liten minidator baserad på en raspberry pi-klon.

  Man kan komplettera enheten med ett radiokort och på så sättet ansluta till något av de digitala moderna från din handapparat via DVMEGA Cast och ut på valfritt digitaltrafiksätt på så sätt.

  Vilka digitala nät kan man ansluta med DVMEGA Cast?

  De vanligaste näten vi svenska radioamatörer vill ansluta är Brandmeister, Yaesu System Fusion eller Icoms D-star. Samtliga dessa nät går att ansluta men även några fler stöds och allt styrs av mjukvaran som består av Pi-Star som finns i flera olika Hotspots.

  Vad är det för skillnad mellan DVMEGA Cast och en hotspot?

  Det vanligaste syftet med en hotspot är att du ansluter till hotspoten med din radio. Hotspoten är i sin tur ansluten till ett nätverk via internet. DVMEGA Cast har en mikrofon så man använder den att tala i.

  Illustration
  Bilden visar exempel på hur anslutningar till nätet kan se ut. DVMEGA Cast klarar sig utan radio men har istället en mikrofon ansluten.

  Vad behövs för att komma igång?

  Utöver hårdvaran DVMEGA Cast behöver man skaffa en mikrofon till. Jag har köpt Yaesu MH-48 som är kompatibel och fungerar fint. I vissa paket ingår den och i vissa måste den kompletteras.
  Min enhet är ansluten till Brandmeister där man måste skaffa ett konto som är helt kostnadsfritt. Vill man går det att ansluta enheten till fler nät men min går enbart via Brandmeister där man även behöver logga in för att ”vidarekoppla” de talgrupper som ska förmedlas till DVMEGA Cast. Brandmeisters DMR-nätverk baseras på talgrupper och om någon sänder på en viss talgrupp krävs att du ställt in din enhet på att lyssna på den talgruppen.

  ANYTONE

  Kodplugg för Anytone

  På den här sidan beskriver jag hur min kodplugg för Anytones apparater. Min kodplugg innehåller de repeatrar jag har kännedom om eller som jag hittar på SSA:s repeaterlista. Det enda sättet att kunna hålla kodpluggen uppdaterad är om alla fel och tillägg rapporteras.

  Videoguide

  För många är det anklare att se på en video. Här finns kanalen för Anytones apparater jag har på Youtube:

  Om du prenumererar på kanalen får du automatiskt aviseringar vid uppdateringar.

  Zon och Kanalstruktur

  Repeatrar programmeras in på en kanal och sedan placeras den kanalen i en Zon. Jag har delat upp zonerna så varje amatörradiodistrikt har två Zoner. En för de analoga repeatrarna och en för DMR-repeatrar. Jag har valt att använda ett kanalutrymme för varje zon så att om det tillkommer en repeater kan man lätt placera in dem i det kanalutrymmet och man slipper lägga allt huller om buller.

  Utöver zoner jag beskrivit ovan finns några andra för Hotspots, direktfrekvenser m.m. De siffror som finns angivna nedan visar vilket kanalutrymme i radion de frekvenserna finns på.

  Repeatrar som finns på flera modes

  Målet har varit att om en repeater finns som både DMR och analog så har den fått en plats i vardera zon.

  Egen Zon (1)
  Här placerar man själv in de kanaler man använder mest. Det finns ett kanalnummerutrymme bland kanalerna i kodpluggen där man kan lägga in Hotspots och liknande
  Kanalnummer: 1400-1500
  1400-1409 Hotspot
  1410-1430 Direktfrekvenser
  SMO Analog (2)
  Kanalnummer 0-49
  SM0 DMR (3)
  Kanalnummer 50-99
  SM1 Analog (4)
  Kanalnummer 100-149
  SM1 DMR (5)
  Kanalnummer 149-150 (Finns inga DMR på Gotland)
  SM2 Analog (6)
  Kanalnummer 200-249
  SM2 DMR (7)
  Kanalnummer 250-299
  SM3 Analog (8)
  Kanalnummer 300-349
  SM3 DMR (9)
  Kanalnummer 350-399
  SM4 Analog (10)
  Kanalnummer 400-449
  SM4 DMR (11)
  Kanalnummer 450-499
  SM5 Analog (12)
  Kanalnummer 500-549
  SM5 DMR (13)
  Kanalnummer 550-599
  SM6 Analog (14)
  Kananummer 600-699
  SM6 DMR (15)
  Kanalnummer 700-799
  SM7 Analog (16)
  Kanalnummer 800-899
  SM7 DMR (17)
  Kanalnummer 900-999
  VHF MARIN (20)
  Kanalnummer 1000-1099
  Övrigt Licensfritt (21)
  Kanalnummer 1100-1199 Övrigt, SRBR, PMR
  FRO (22)
  Kanalnummer 1300-1399 FRO
  Kommersiella Endast RX (25)
  Kanalnummer 2000-3000 Kommersiella (Enbart mottagning)

  Scanning

  Står du på en kanal och trycker på ”Scan” kommer den scanna på de kanalerna som ligger i den zonen. Det innebär att om du är på en kanal i Zonen som heter SM1 Analog så scannar radion på de analoga kanalerna i SM1. Undantag finns i de Zonerna som har fler kanalern än vad som får plats i scanlistan.
  På min kanal på Youtube kan du se hur du skräddarsyr en egen scanlista.

  CPS, FW och Model

  Min målsättning är att kodpluggen ska fungera i den senaste CPS:en (Mjukvaran), senaste FW (Radions mjukvara) och Model som är helt öppen.

  APRS och GPS

  Radion sänder enbart iväg GPS-position om du trycker på knappen som är avsedd för att sända positon (knappguide nedan). Är du på en DMR-kanal sänder den via Brandmeister. Är du på en analog kanal går det via en digipeater på 144.800.

  Vilken talgrupp sänder varje kanal på?

  Som en grundinställning sänder radion på distriktets ”anrops-talgrupp”. I SM0 = 2400, i SM1 2401 och så vidare. Undantag finns på din hotspot.
  Vill du använda en annan talgrupp trycker du på ”List” och väljer talgrupp, tryck sedan in PTT. Finns inte den talgruppen du önskar sända på kan du manuellt knappa in en talgrupp genom att Trycka in siffran ”0” länge och sedan ”#”. Då knappar du bara in talgruppen med tangentbordet och trycker in PTT.

  Byta tidslucka

  Vill du sända på en annan tidslucka än den displayen visar? Tryck bara på P2.

  Guide till knapparna 878

  Här ser du hur pluggens knappar är programmerade.