Vilken betydelse har bokstaven ”T” i trafikförkortningen ”RST”?

R och S känner man ju till men vad menas med bosktaven T. Jag har bara hört dig lämna ut R och S på Youtube.

Svar:
Kul fråga och jag hoppas att du sitter med Övningsfrågorna i SSA:s examensplattform eftersom du ställer frågan.
När du hör mig lämna ut signaler t. ex. ”5-9” på Youtube så använder jag mig bara av den delen inom RST som innebär RS.
R = Readability (Läsbarhet på svenska)
S = Strength (Signalstyrka på svenska).

T däremot betyder ”Tone” och det lämnar man vid telegrafi och där anger man kvaliten på tonen. 1 är sämst och 9 är bäst. Numera är det en del som även lämnar detta på digitala moder.
Eftersom jag saknar kunskap i telegrafi och bara kör telefoni (det kallas så när man kommnuicerar i etern med rösten till varandra) så blir det bara att jag lämnar RS-delen i RST-skalan.

RST Loggblad exempel
Exempel på loggblad med RST angivet (ur SSA:s KonCEPT). Se länk nedan.


Fördjupning RST-skalan

R-skala (läsbarhet)

1 Oläsbar
2 Knappt läsbar, enstaka ord tydbara
3 Läsbar med stor svårighet
4 Läsbar med obetydlig svårighet
5 Helt läsbar

S-Skala (signalstyrka)

1 Signalerna knappt uppfattbara
2 Mycket svaga signaler
3 Svaga signaler
4 Något svaga signaler
5 Ganska goda signaler
6 Goda signaler
7 Mycket goda signaler
8 starka signaler
9 Mycket starka signaler

T-skala (ton)

1 Mycket rå växelströmston, ostabil och omusikalisk
2 Mycket rå växelströmston, stabil men musikalisk
3 Rå växelströmston, ostabil och omusikalisk
4 Rå växelströmston. stabil och någorlunda musikalisk
5 Tydligt växelströmsmodulerad ton, ostabil men
musikalisk
6 Tydligt växelströmsmodulerad ton, stabil och musikalisk
7 Nästan ren likströmston, ostabil och med tydligt
brum
8 Nästan ren likströmston, med spår av brum eller
ojämnheter
9 Absolut ren likströmston, stabil
Dessutom kan följande tillägg till T-skalan förekomma:
X Absolut ren likströmston, mycket stabil, kristallklar, mjuka tecken utan knäppar
C Absolut ren, men ostabil likströmston vid nycklingen
K Knäppar alstras vid nycklingen

Mer information och källa RST

SSA:s Handbok KonCEPT under rapportkoder kapitel 15.4
https://www.ssa.se/ssa/dokument/utbildningsmaterial/#elf_l1_Lw

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *