Om du köpt ett slutsteg som kräver en trefasanslutning till elnätet. Får du då koppla in en lämplig kabel i elcentralen och dra fram den till ditt radiorum för att där sätta upp ett eluttag för trefas? Du är radioamatör med certifikat men är inte auktoriserad elinstallatör.

a. Ja, men bara om elcentralen sitter i samma rum
b. Ja, men du måste använda kablar med skyddsjord och jordfelsbrytare
c. Nej, du får inte ändra i den fasta installationen
d. Ja, men du får bara använda säkringar upp till 6 A i elcentralen

Om du kopt ett slutsteg som kraver en 1

Rulla till toppen
GDPR-Cookie-samtycke med Real Cookie Banner