Provfrågor HAREC Säkerhet

Om du köpt ett slutsteg som kräver en trefasanslutning till elnätet. Får du då koppla in en lämplig kabel i elcentralen och dra fram den till ditt radiorum för att där sätta upp ett eluttag för trefas? Du är radioamatör med certifikat men är inte auktoriserad elinstallatör.

a. Ja, men bara om elcentralen sitter i samma rumb. Ja, men du måste använda kablar med skyddsjord och jordfelsbrytarec. […]