Fem-nio-vaddå?

Frågelådan: 5-9? Vad menas egentligen?

Här är en fråga jag fått via Youtube där en användare ställde denna fråga: ”På ett av klippen säger du Fem/Nio eller något liknande. Vad menar du?”

Vi radioamatörer vill gärna veta hur vi går fram till den andra stationen och det finns lite olika metoder att lämna den informationen på. Ett av sätten är RST-metoden där man lämnar siffror för att att berätta hur signalerna går fram.
R står för Readability som kan översättas med läsbarhet. Man menar då hur bra det hörs.
S står för Signal strengh som betyder signalstyrka och det anger hur starkt signalen går fram.
T står för Tone och det används när man sänder CW och anger hur bra tonen går fram.

rst
Exempel på en analog signalmätare.

R-Skalan (läsbarhet):
1 Oläsbar
2 Knappt läsbar, enstaka ord tydbara
3 Läsbar med stor svårighet
4 Läsbar med obetydlig svårighet
5 Helt läsbar

S-Skalan (signalstyrka)
1 Signalerna knappt uppfattbara
2 Mycket svaga signaler
3 Svaga signaler
4 Något svaga signaler
5 Ganska goda signaler
6 Goda signaler
7 Mycket goda signaler
8 Starka signaler
9 Mycket starka signaler

T-skalan (tonen vid CW)
1 Mycket rå växelströmston, ostabil och omusikalisk
2 Mycket rå växelströmston, stabil men musikalisk
3 Rå växelströmston, ostabil och omusikalisk
4 Rå växelströmston. stabil och någorlunda musikalisk
5 Tydligt växelströmsmodulerad ton, ostabil men musikalisk
6 Tydligt växelströmsmodulerad ton, stabil och musikalisk
7 Nästan ren likströmston, ostabil och med tydligt
brum
8 Nästan ren likströmston, med spår av brum eller
ojämnheter
9 Absolut ren likströmston, stabil

Det man kan se ovan är att på skalan är 1-5 på R-skalan och 1-9 på S-skalan. Det innebär att om jag säger till en motstation att hen har en styrka på 5-9 innebär det att ljudet går fram helt läsbart och det är mycket starka signaler.

Dessvärre förekommer det ganska slentrianmässigt att många anger 5-9 oavsett hur det låter. -Kanske går det fortare eller så vill man bara lämna smickrande signaler, men jag anser det är bättre att vara ärlig. Det blir bara tokigt när en motstation ber mig upprepa varje mening samtidigt som den lämnar 5-9 i signal till mig.

Rulla till toppen
GDPR-Cookie-samtycke med Real Cookie Banner