ANYTONE

Kodplugg för Anytone

På den här sidan beskriver jag hur min kodplugg för Anytones apparater. Min kodplugg innehåller de repeatrar jag har kännedom om eller som jag hittar på SSA:s repeaterlista. Det enda sättet att kunna hålla kodpluggen uppdaterad är om alla fel och tillägg rapporteras.

Videoguide

För många är det anklare att se på en video. Här finns kanalen för Anytones apparater jag har på Youtube:

Om du prenumererar på kanalen får du automatiskt aviseringar vid uppdateringar.

Zon och Kanalstruktur

Repeatrar programmeras in på en kanal och sedan placeras den kanalen i en Zon. Jag har delat upp zonerna så varje amatörradiodistrikt har två Zoner. En för de analoga repeatrarna och en för DMR-repeatrar. Jag har valt att använda ett kanalutrymme för varje zon så att om det tillkommer en repeater kan man lätt placera in dem i det kanalutrymmet och man slipper lägga allt huller om buller.

Utöver zoner jag beskrivit ovan finns några andra för Hotspots, direktfrekvenser m.m. De siffror som finns angivna nedan visar vilket kanalutrymme i radion de frekvenserna finns på.

Repeatrar som finns på flera modes

Målet har varit att om en repeater finns som både DMR och analog så har den fått en plats i vardera zon.

Egen Zon (1)
Här placerar man själv in de kanaler man använder mest. Det finns ett kanalnummerutrymme bland kanalerna i kodpluggen där man kan lägga in Hotspots och liknande
Kanalnummer: 1400-1500
1400-1409 Hotspot
1410-1430 Direktfrekvenser
SMO Analog (2)
Kanalnummer 0-49
SM0 DMR (3)
Kanalnummer 50-99
SM1 Analog (4)
Kanalnummer 100-149
SM1 DMR (5)
Kanalnummer 149-150 (Finns inga DMR på Gotland)
SM2 Analog (6)
Kanalnummer 200-249
SM2 DMR (7)
Kanalnummer 250-299
SM3 Analog (8)
Kanalnummer 300-349
SM3 DMR (9)
Kanalnummer 350-399
SM4 Analog (10)
Kanalnummer 400-449
SM4 DMR (11)
Kanalnummer 450-499
SM5 Analog (12)
Kanalnummer 500-549
SM5 DMR (13)
Kanalnummer 550-599
SM6 Analog (14)
Kananummer 600-699
SM6 DMR (15)
Kanalnummer 700-799
SM7 Analog (16)
Kanalnummer 800-899
SM7 DMR (17)
Kanalnummer 900-999
VHF MARIN (20)
Kanalnummer 1000-1099
Övrigt Licensfritt (21)
Kanalnummer 1100-1199 Övrigt, SRBR, PMR
FRO (22)
Kanalnummer 1300-1399 FRO Dessa lägger jag enbart in på FRO-möten.
Kommersiella Endast RX (25)
Kanalnummer 2000-3000 Kommersiella (Enbart mottagning)

Scanning

Står du på en kanal och trycker på ”Scan” kommer den scanna på de kanalerna som ligger i den zonen. Det innebär att om du är på en kanal i Zonen som heter SM1 Analog så scannar radion på de analoga kanalerna i SM1. Undantag finns i de Zonerna som har fler kanaler än vad som får plats i scanlistan.
På min kanal på Youtube kan du se hur du skräddarsyr en egen scanlista.
Anytones apparater fungerar på så sätt att när man väljer att scanna så utgår radion från vilken scanlista du ska använda när du står på en kanal. Så om du står på kanal 001 och trycker på ”Scan” så scannar radion på den scanlista som finns inlagd i den kanalen.
Några undantag finns:
Jakt: När du är på en jaktkanal och scannar så söker radion enbart på de

CPS, FW och Model

Min målsättning är att kodpluggen ska fungera i den senaste CPS:en (Mjukvaran), senaste FW (Radions mjukvara) och Model som är helt öppen.

APRS och GPS

Radion sänder enbart iväg GPS-position om du trycker på knappen som är avsedd för att sända positon (knappguide nedan). Är du på en DMR-kanal sänder den via Brandmeister. Är du på en analog kanal går det via digipeater eller direkt till radio på 144.800.

Vill du sända iväg din position automatiskt? Tryck såhär:
Menu -> APRS ->Intervals Set
Välj sedan tidsintervall radion ska sända iväg din position med. I grundfilen står den på Off vilken innebär att den inte sänder din position.

Om du har en radio som har stöd för att visa mottagna APRS-signaler på 144.800 måste du ha kanalen som heter APRS RX/TX igång på band B. Saknar din radio mottagning för APRS kan du på hemsidan www.aprs.fi se alla APRS-signaler. Alla APRS-apparater benämns med din signal och ett suffix. Så din radio kommer heter SIGNAL-7 om det är en handapparat och SIGNAL-1 om det är en mobil.
När du söker på aprs.fi kan man använda söksträngen SIGNAL* för att söka din signals alla stationer.
Du hittar t. ex. min bärbara radio på sa0bmc-9

Du kan ändra symbol för hur du presenterar dig via DMR under selfcare på Brandmeister.
Du kan ändra symbol för hur du presenterar dig via vanlig APRS om du i mjukvaran under APRS väljer APRS Symbol .
/< = Motorcykel
R[ = Joggare
H[ = Vandrare
/- = Hus
/’ = Litet flygplan
F; = Fieldday
/= Tåg
Ak = ATV
Ovan är några exempel, läs mer på: http://www.aprs.org/symbols/symbols-new.txt

Roaming

Roaming är inte aktiverad i denna plugg då det kräver mer förståelse av användaren hur radion beter sig. Detta är manualen till en ”nybörjarplugg” kan man säga och då är det ibland inte lämpligt att radion byter kanal/zon av sig själv oavsett om man har roaming baserat på vare sig position eller signastyrka från repeaterm.

Vilken talgrupp sänder varje kanal på?

Amatörradiokanalerna DMR:
Som en grundinställning sänder radion på distriktets ”anrops-talgrupp”. I SM0 = 2400, i SM1 2401 och så vidare. Undantag finns på din hotspot.
Vill du använda en annan talgrupp trycker du på ”List” och väljer talgrupp, tryck sedan in PTT. Finns inte den talgruppen du önskar sända på kan du manuellt knappa in en talgrupp genom att Trycka in siffran ”0” länge och sedan ”#”. Då knappar du bara in talgruppen med tangentbordet och trycker in PTT.

Vilken talgrupp mottar varje kanal på?

En DMR-radio släpper som standard genom talet på den talgrupp som den sänder på. Utöver det har jag ställt in radion så den är i helt öppen för att ta mot alla talgrupper. Detta kan ändras under ”Menu”-> ”Digi Moni”. Vill man inte använda denna funktion och bara släppa genom vissa talgrupper så kan man skapa en lista med talgrupper (detta kallas ”receive group list” men det är inget jag använder i denna kodplugg.

Byta tidslucka

Vill du sända på en annan tidslucka än den displayen visar? Tryck bara på P2.

SVXLNK i Anytone

För att koppla upp dig mot SVXLnk kan man använda DTMF. Välj först den analoga repeater som du vill ansluta dig mot. Därefter trycker du in siffran ”0” länge. Använd det DTMF-kommande du vill och tryck in PTT.

Hotspot

På kanal 1400 finns har jag lagt in en frekvens för Hotspot 434.475 CC1 TS2 men om du fått en kodplugg av mig har jag lagt in den du angett.

Guide till knapparna 878

Presentation1

Guide till knapparna 578

2022 08 07 anytone 578
Använda knappsatsen
A/B = Vandra upp och ned bland zoner, för att växla kanal i zonerna så använder du kanalvredet på fronten eller Upp/Ned-knappar på monofonen.

Vill du öppna en talgrupp på DMR så tryck ”0” länge och sedan ”#”. Därefter slår du in talgruppens siffror och trycker på PTT.

Som default har denna kodplugg inlagt att alla DMR- repeatrar i SM0 öppnar på 2400 som standard och i SM1 2401 osv.

Vill du göra en privat anrop trycker du ”0” länge och sedan slår du in användarens id och trycker på PTT.
PTT+Upp  = Sänd 1750 för att öppna repeater.
A, B, C, D-knapparna gör det texten står på dem vid kort tryckning men möjlighet finns att programmera dem att utföra annat eller mer saker.

A Lång = Vakant (Här kan du välja något eget)
B Lång = Växla mellan att använda högtalare i radio eller monofon.
C Lång = Repeater. Radio sätter sig i repeaterläge och du måste ha olika band på respentive A eller B-del.
D Lång = Vakant (Här kan du välja något eget)
Rulla till toppen
GDPR-Cookie-samtycke med Real Cookie Banner