Johan SA0BMC

Recension RT Systems mjukvara till Anytone DMR

Jag har nu i ett par dagar testat RT Systems mjukvara till Anytones DMR-apparater. RT Systems är ett företag som under många år specialiserat sig på mjukvara till radioapparater. Mjukvaran kan köpas hos såväl svenska återförsäljare som direkt från RT Systems. Ibland anger RT Systems att programmet fungerar bättre med deras kabel, men jag själv har inte stött på hinder när jag använt det kablage som följde med radion. Jag har testat den version av AT-868 Programmer som har version 5.00.26.
>>Länk till RT Systems mjukvara till Anytone DMR>>

Är det någon skillnad mellan Anytones egen mjukvara och RT Systems mjukvara till Anytones DMR-apparater?

Först och främst upplevera jag att RT Systems mjukvara är mindre buggig och man ser att tillverkaren är snabba på uppdateringar och korrigeringar av buggar.

Fördelar med RT Systems mjukvara

Om man tidigare har använt RT Systems mjukvara till en annan radio kan man anvädna samma fil att börja arbeta ifrån. Det är ju väldigt smidigt när kanalerna har samma plats t. ex.
Det grafiska gränssnittet har samma utseende även om det är olika märken och modeller på själva radion.
RT Systems kan hämta information från externa källor. Det här innebär att man inte behöver hämta hem en kontaktlista och importera via Anytones CPS utan RT Systems mjukvara hämtar bara de DMR-id du väljer ibland. Jag själv väljer bara Sverige och för över de svenska. -Mycket smidigt! Utöver kontaktdatabasen kan man hämta repeatrar o.s.v. men just de svenska repeatrarna är dåligt uppdaterade.
Automatiska uppdateringar. Anytone har skickat ut massor nya utgåvor av sina mjukvaror som man måste ladda ned och installera. RT Systems uppdaterar sin egen mjukvara automatiskt.
Sökfunktion! Man kan

Mycket smidigt att i RT Systems mjukvara kan man bara välja vilka DMR-id man söker och föra över.
Att man bara väljer ut land och för över en uppdaterad kontaktdatabas är väldigt smidigt. Man kan sedan klicka ur de man inte vill ha i sin radio. Självklart går det att manuellt lägga till kontakter.

Nackdelar med RT Systems mjukvara

Priset! Den kostar 25dollar (nästan 300kr med växelkursen 2022-06-22) att köpa via RT Systems hemsida. Man får dock koder och länk omgående.
Vissa fönster är lite svårlästa. Jag kanske har fel inställningar för mina dubbla skärmar men vissa av RT Systems fönster blir lite plottriga.
I versionen 5.00.26 saknas inställningar för APRS även om min radio har stöd för det. Mycket dåligt!
Man kan inte uppdatera Firmware.

Vissa fönster i RT Systems visar lite för lite...
En av nackdelarna med RT Systems mjukvara är att vissa fönster kunde ha visat mer! Även om man naturligtvis kan se kanalnumret i Scanlistan ovan så finns plats att visa även hela kanalnamnet. Det hade varit med överskådligt med ett bredare fönster.

Är det värt att byta från Anytones mjukvara till RT Systems

För de allra flesta är det kanske inte värt nästan 300kr. Det svåraste hindret för många är trots allt det ”nya” med att kanalerna ska placeras i Zoner och hur talgrupper i DMR fungerar och det hindret är likadant i denna mjukvara.
För mig som hjälper många med kodpluggar är det dock smidigt att snabbare och enklare kunna föra över filer och dessutom är det EN mjukvara per modell oavsett vilken firmware du har i din radio.
Har du väl lärt dig Anytones variant av CPS (mjukvaran kallas så) kan du gott fortsätta med den, Har du dock ej ännu satt dig in i den och söker en mjukvara med bättre manual och bättre support kan det absolut vara värt nästan 300kr. Kommentera gärna hur du resonerar nedan under kommentarer.

FT3DE APRS och Smart Beacon

FRÅGA:
Vad är det för skillnad med Smart Beacon och Automatisk

SVAR:
Din radio kan skicka iväg sin position via APRS på 3 olika sätt:
-Auto
I detta läge skickar din radio iväg informationen automatiskt med det tidsintervall du valt.

-Manual
I detta läge så skickar din radio bara iväg informationen när du väljer att göra det.

-Smart
I det här läget kan du få din radio att sända iväg informationen vid en viss hastighet (man kan redigera valen själv). Förinställt finns 3 olika lägen:
Type 1 = Anpassad för bil eller motorcykel
Type 2 = Anpassad för cykel
Type 3 = Anpassad efter vandring.
Fördelen med att välja Smart Beaconing mot Automatiskt är att du har några andra val att lägga till, t. ex. vinkel och höjd. På så sätt kan du få din radio att sända iväg snabbare information om var du är när du åker i en stad t. ex. och vill visa närmre vilken rutt du tagit.

Smart beaconing ger dig möjlighet att få radion att sända iväg data vid olika hastighet, vinkel på kurva eller om du åker upp eller nedför en backe.

Vilken APRS-inställning är då bäst?

Det är lite upp till var och en men jag tycker inte det finns någon vits med att skicka ut GPS-information om inte man rör på sig. Att sända iväg för mycket APRS-data gör ju att etern blir ganska smutsig av massa datasändningar men på en handapparat med liten effekt får det mindre konsekvenser än en mobilstation med hög effekt och längre räckvidd. Även andra faktorer påverkar: Hur mycket batteri har man kvar? Hur fort åker du? Kör man i 120km/h hinner man ganska långt på 15 minuter men promenerar man är det inte alls lika långt.

Svensksändarna av Stig Granfeldt

Sveriges Dx-Förbund har under dagarna skickat ut boken ”Svensksändarna”. Författare är Stig Granfeldt och den här boken skickades ut som gåva till alla medlemmar från Sveriges DX-förbund. Perfekt att ta med till stranden i sommar och läsa om hur det var för inte så länge sedan.

Om du ibland drar igång den gamla kortvågsmottagaren eller är en inbiten lyssnare rekommenderar jag att bli medlem i Sveriges DX-förbund för att hålla sig uppdaterad. Man får förutom tillgång till flera SDR-mottagare även hem DX-aktuellt och trevliga medlemsbrev.
>>Sveriges DX-förbund>>

Kodpluggar till Yaesu

Kodplugg eller kodfil för Yaesu

Den här kodpluggen innehåller de repeatrar jag har kännedom om eller som jag hittar på SSA:s repeaterlista. Det enda sättet att kunna hålla kodpluggen uppdaterad är om alla fel och tillägg rapporteras i formuläret på hemsidan. Undvik att maila, sms:a eller skicka dem i olika PM via t. ex. facebook eller liknande. Längst ned på sidan finner du filerna, men läs genom hela denna sida först.

Kanalstruktur
För att man lätt ska kunna lägga till frekvenser eller framför allt ta bort sådan man inte lyssnar till följer kanalerna jag lagt in en struktur. Varje distrikt har sin plats bland kanalnumren och kanalerna är sorterade efter ort och inte klubb.

Scanning – Olika beroende på vilken radio du har
Se längst ned på sidan under den modell av radion du har för att läsa mer om hur scanning är upplagd.

SMO
Kanalnummer 1-99 Uppdaterad:2022-06-09

SM1
Kanalnummer 100-149 Uppdaterad 2022-06-12

SM2
Kanalnummer 150-199 Uppdaterad 2022-06-12

SM3
Kanalnummer 200-249 Uppdaterad 2022-06-19

SM4
Kanalnummer 250-299 Uppdaterad 2022-06-19

SM5
Kanalnummer 300-399 Uppdaterad 2022-06-19

SM6
Kanalnummer 400-499 Uppdaterad 2022-06-20

SM7
Kanalnummer 500-599 Uppdaterad 2022-06-21

Direktfrekvenser, Hotspots och plats för egna amatörkanaler
Kanalnummer 600-699
På kanal 600 finns en hotspotfrekvens som är 434.275MHz.

Marina VHF-Kanaler
Kanalnummer 700-799

PMR och liknande

800-899

PLATS FÖR EGNA FREKVENSER
900-

Generella instruktioner

När du laddat ned mjukvaran till din radio brukar man först behöva läsa in radions fil till din dator och därefter importera till den filen som du sedan för tillbaka in i radion. Detta kan göras via kabel eller SD-kort beroende på vad din radio stöder och om du har SD-kort. Notera att den kabeln som följer med radion i vissa fall enbart är till för att uppdatera radions firmware och då duger den inte till att föra över filer. Man kan med fördel använda SD-kort.
Tänk på att oavsett vilken kabel du har kan det krävas att du har drivrutintill den kabeln. Yaesus kablage har drivrutiner på sin hemsida och där finner du även uppdateringar: >>www.yaesu.com>>

Den bästa filen gör man själv, alla använder sina apparater olika, jag rekommenderar att för att få ett så enkelt handhavande som möjligt så använd mina filer med repeatrar men radera allt du inte kommer använda så du inte har hundratals kanaler att ratta dig genom.


>>Extern Länk till Yaesus mjukvara ADMS-11>>
>>Extern länk till kabeln SCU-19>>
När du laddat ned och öppnat mjukvaran från Yaesu via länken ovan väljer du ”File” och därefter ”Import” och väljer filen du laddat ned från denna sida.
I FT3D finns olika scanbanker där man kan välja att enbart scanna en viss eller flera banker:
SM0 = Scanbank 10
SM1 = Scanbank 11
SM2 = Scanbank 12
SM3 = Scanbank 13
SM4 = Scanbank 14
SM5 = Scanbank 15
SM6 = Scanbank 16
SM7 = Scanbank 17
Direktfrekvenser, hotspot och andra kanaler i segmentet 600-699 = Scanbank 20
Marina VHF-kanaler i segmentet 700-799 = Scanbank 21
PMR = Scanbank 22


>>Extern länk till Yaesus mjukvara ADMS-14>>
>>Extern länk till kabeln SCU-19>>
När du laddat ned och öppnat mjukvaran från Yaesu via länken ovan väljer du ”File” och därefter ”Import” och väljer filen du laddat ned från denna sida, därefter väljer du ”Communications” och väljer om du vill föra över med kabel eller till SD-kort.
I FT5D finns olika scanbanker där man kan välja att enbart scanna en viss eller flera banker:
SM0 = Scanbank 10
SM1 = Scanbank 11
SM2 = Scanbank 12
SM3 = Scanbank 13
SM4 = Scanbank 14
SM5 = Scanbank 15
SM6 = Scanbank 16
SM7 = Scanbank 17
Direktfrekvenser, hotspot och andra kanaler i segmentet 600-699 = Scanbank 20
Marina VHF-kanaler i segmentet 700-799 = Scanbank 21
PMR = Scanbank 22


>>Extern länk till Yaesus mjukvara ADMS-15>>
>>Extern länk till kabeln SCU-20>>
När du laddat ned och öppnat mjukvaran från Yaesu via länken ovan väljer du ”File” och därefter ”Import” och väljer filen du laddat ned från denna sida, därefter väljer du ”Communications” och väljer om du vill föra över med kabel eller till SD-kort.
I denna radio scannas samtliga kanaler mellan 001-999 i denna fil. När du importerat filen till din mjukvara rekommenderas att du i kolkumnen ”SCAN” väljer bort de kanaler du inte önskar ska scannas när du scannar.


>>Extern länk till Yaesus mjukvara ADMS-12>>
>>Extern länk till kabeln SCU-20>>
När du laddat ned och öppnat mjukvaran från Yaesu via länken ovan väljer du ”File” och därefter ”Import” och väljer filen du laddat ned från denna sida, därefter väljer du ”Communications” och väljer om du vill föra över med kabel eller till SD-kort.
I denna radio scannas samtliga kanaler mellan 001-999 i denna fil. När du importerat filen till din mjukvara rekommenderas att du i kolkumnen ”SCAN” väljer bort de kanaler du inte önskar ska scannas när du scannar.


FT991A Enbart SM0

>>Extern länk till RT Systems mjukvara FT-991A Programmer>>
Kabeln som krävs är en vanlig USB-kabel.
Denna radio har inte det antal kanaler som krävs för att få in alla repeatrar i kanalminnet så jag har enbart lagt in repeatrar i SM0-distriktet. Mjukvaran denna fil behöver importeras in genom är RT Systems som finns i länk ovan. OBS: Denna mjukvara är ej gratis.
När man köpt RT Systems mjukvara för du in denna fil genom att klicka på ”File” och därefter ”Import”. Välj din fil och ändra i filformatet så den söker efter ”Comma delimited (*.csv) så är det bara att klicka på ”Öppna”.


Rapportera fel och förslag till ändringar i kodpluggar:
Tänk på att jag genom åren skickat tusentals kodpluggar kors och tvärs, var tydlig med vilken fil du menar och ange rätt filnamn med datum på filen du menar.

  Föra över data till Yaesu FT5D med SCU-19

  FRÅGA:
  Jag får inte datakabeln som följde med min Yaesu FT5D att fungera.

  SVAR:
  Den kabel som följer med radion är inte gjord för detta utan man kan bar uppdatera mjukvaran (Firmwaren) i radion med den kabeln som ligger i förpackningen. Man ska ha en kabel som heter SCU-19 för att använda Yaesus mjukvara eller RT Systems mjukvara om man vill föra över information mellan dator och radio.
  Men du behöver inte kabeln! Det går att föra spara allt på SD-kortet i din dator och sedan lägga in det.
  Men om du ska köpa den kabeln som behövs (SCU-19) så finns drivrutiner till denna kabel på Yaesus hemsida:
  https://www.yaesu.com/downloadFile.cfm?FileID=17437&FileCatID=42&FileName=PL23XX%5FProlific%5FDriverInstaller%5Fv402.zip&FileContentType=application%2Fx%2Dzip%2Dcompressed.

  Yaesus originalkabel heter SCU-19 och finns antingen löst eller i ett så kallat interfacepaket.
  Köplänk till limmared Radio och data (paket med interfacekabel):
  https://butik.limmared.nu/sv/yaesu/4192-yaesu-scu-39-wires-x-interface-kabel-ft1235d.html

  NY CPS TILL ANYTONES DMR

  Ny CPS version till Anytone AT-D578/878

  Det har kommit en ny mjukvara till datorn för AT-578/878. Firmwaren i radion är densamma och det som är löst i nya mjukvaran är ett fel som uppstod tillsammans med Contact Manager V27.
  Ladda ned där du köpt din radio om du vill uppdatera.

  Följande versioner gäller 2022-03-05:
  Version 2.04 För AT-D878UV2 >>Länk Limmared Radio och data>>
  Version 1.26 För AT-D878U >>Länk till Limmared Radio och data>>
  Version 1.15 För AT-D578 Plus / Pro >>Länk till Limmared Radio och data>>

  SA0BMC:s Youtubekanal

  Loggbok amatörradio

  FRÅGA:
  Jag såg på Youtube att du hade en speciell loggbok, var har du köpt den?
  Station Enköping Ett

  Jag brukar ställa in skrivaren så den ställer ut på båda sidor så sparar man på så sätt papper. Marginalerna i min logg är gjorda så den passar Biltemas Skrivplatta.

  SVAR:
  Hej och tack för frågan.
  Jag är osäker på vilket klipp du menar men när jag kör aktiviteten ”Svenska Sjöar” har jag en egen mall jag gjort i Word, på ena sidan är det logg och på andra sidan en mall för bokstavering och liknande jag faktiskt tittar på ibland om man får ”hjärnsläpp”.
  >>Länk till Biltemas Skrivplatta>>

  TIPS 1:
  Jag har fått min utskriven av min vän Jonas SA0JLA som skrivit ut den på laserpapper som är vattentåligt. Dessa finns att beställa i butiker som säljer prylar för uteliv eller preppers, men även välsorterade butiker som säljer kontorsmaterial:
  >>https://kontortema.se/vattentaligt_papper>>

  TIPS 2:
  Det finns en mängd olika loggböcker i App-butikerna för telefoner och till din dator. Dessa kan i många fall automatiskt sända iväg QSL-kort och har flera andra funktioner. Jag själv gillar papper och penna, men sök på internet så finner du massor.

  Länktips till SDR-mottagare

  FRÅGA:
  Hej! Jag såg på ett klipp där du berättade att det fanns en del mottagare via en browser. Kan du tipsa?
  Kennet

  SVAR:
  Hej och tack för frågan.
  Jag är osäker på vilket klipp du menar och om du vill lyssna på radioamatörer eller det som ibland kallas världsradio dvs DX-ing. Det finns såklart även mottagare som tar både och.

  Länkar till SDR-mottagare för amatörradio

  Vill du lyssna på radioamatörer finns det flera varav en av de populärare är en mottagare i Mora som Siljansbygdens Sändareamatörer har som täcker frekvensera:
  1.393 – 2.417 MHz
  3.138 – 4.162 MHz
  6.588 – 7.612 MHz
  13.688 – 14.712 MHz
  20.713 – 21.737 MHz
  27.826 – 29.874 MHz
  Adressen till denna WebSDR är:
  http://websdr.sk4ko.com:8901/

  Men det finns fler och på många av dessa kan man även lyssna på de segment i banden där vanliga ”Broacast-stationer” finns.
  0-32 MHZ SDR | ARVIKA, SWEDEN
  http://sa4bna.hopto.org:8073

  0-30 MHZ KIWI SDR, SM5VXO SWEDEN
  http://lodsdr.proxy.kiwisdr.com:8073

  0-30 MHZ KIWI SDR, SM5VXO SWEDEN
  http://lodsdr.proxy.kiwisdr.com:8073

  0-(…30) MHZ SDR, SM2GCT, SWEDEN
  http://kiwi-sm2gct.mooo.com:8073

  0-30 MHZ KIWISDR, SK3JR, SWEDEN
  http://kiwisdrsk3jr2021.ddns.net:8073

  HF SDR, GPS, NACKA, 10KM EAST STOCKHOLM, SWEDEN
  http://greatexpectations.se:8073

  0-30 MHZ SDR, GRöTö, SWEDEN
  http://78.71.162.126:8073

  0-30 MHZ SDR, SM0JZT #1 | TOFTA, GOTLAND, SWEDEN
  http://kiwisdr.thulesius.se:8073

  0-30 MHZ SDR, SVENLJUNGA, SWEDEN
  http://sk6ag1.ddns.net:8071

  0-30 MHZ SDR, SA0CAM, SWEDEN
  http://kiwicam.sk3w.se:8073

  0-30 MHZ SDR, SK2HG, SIKNAS FORTRESS, SWEDEN
  http://kiwisdr.sk2hg.se:8073

  SM4FGE | VALLEN, LUDVIKA, SWEDEN
  http://sm4fge.ddns.net:8073

  10 KHZ-30 MHZ SDR, SM2BYC, SWEDEN
  http://sm2byc.ddns.net:8073

  0-30 MHZ SDR, SM0JZT #2 | TOFTA, GOTLAND, SWEDEN
  http://kiwisdr.thulesius.se:8074

  Rapportera gärna trasiga länkar i kommentarsfältet nedan eller kommentera hur du tycker de fungerar.

  En stor fördel med dessa mottagare är att du slipper ”vrida” så mycket utan kan grafiskt se var det finns trafik att lyssna på.

  Länkar till SR-mottagare för DX och Broadcastradio

  Vill du lyssna på Världsradio så har Sveriges DX-förbund flera mottagare och två av dem kan man nyttja även om man inte är medlem:
  Skånes:
  http://radiotestsyd.ddns.net:5073/

  Västra Götaland:
  http://radiotestvast.ddns.net:5073/

  Ovan två mottagare sköts av SDXF – Sveriges DX-förbund, bli gärna medlem så får du en bra tidning också:
  http://www.sdxf.se/

  Det finns flera SDR-mottagare som är anslutna till datorer som du når via din webläsare och här är tvp länkar till en sammanställnin av flera av dem med länkar:
  http://websdr.org/
  http://kiwisdr.com/public/

  Boktipset: ARRL Handbook 2022

  Versionen jag har beställt är uppdelat på 6 volymer, men den finns även i elektroniskt format och som andra alternativ.

  Boken alla radioamatörer borde ha – ARRL Handbook for radio communications

  Den här boken kommer ut med nya versioner och uppdateras nästan årligen. Det grundläggande är detsamma men det tillkommer alltid lite nya saker. 3D-utskrifter och SDR är exempel på ämnen som tillkommit de senaste åren. Boken är på engelska och detta är den 99:e versionen!

  Volym 1 Introduktion och grundläggande teori

  Volym 2 Praktisk design och principer del 1

  Volym 3 Praktisk design och principer del 2

  Volym 4 Antennsystem och konditioner

  Volym 5 Utrustning och stationstillbehör

  Volym 6 Testutrustning, RFI och index

  ARRL Handbook 2022 – Beställning

  ARRL säljer boken själva och den finns i flera olika versioner, denna länk nedan är till den versionen där alla böckerna sitter i ett paket. Den boken jag äger är en upplaga som delas upp i sex olika böcker.
  >>https://www.arrl.org/shop/ARRL-Handbook-2022-Softcover/>>

  Fem-nio-vaddå?

  Frågelådan: 5-9? Vad menas egentligen?

  Här är en fråga jag fått via Youtube där en användare ställde denna fråga: ”På ett av klippen säger du Fem/Nio eller något liknande. Vad menar du?”

  Vi radioamatörer vill gärna veta hur vi går fram till den andra stationen och det finns lite olika metoder att lämna den informationen på. Ett av sätten är RST-metoden där man lämnar siffror för att att berätta hur signalerna går fram.
  R står för Readability som kan översättas med läsbarhet. Man menar då hur bra det hörs.
  S står för Signal strengh som betyder signalstyrka och det anger hur starkt signalen går fram.
  T står för Tone och det används när man sänder CW och anger hur bra tonen går fram.

  Exempel på en analog signalmätare.

  R-Skalan (läsbarhet):
  1 Oläsbar
  2 Knappt läsbar, enstaka ord tydbara
  3 Läsbar med stor svårighet
  4 Läsbar med obetydlig svårighet
  5 Helt läsbar

  S-Skalan (signalstyrka)
  1 Signalerna knappt uppfattbara
  2 Mycket svaga signaler
  3 Svaga signaler
  4 Något svaga signaler
  5 Ganska goda signaler
  6 Goda signaler
  7 Mycket goda signaler
  8 Starka signaler
  9 Mycket starka signaler

  T-skalan (tonen vid CW)
  1 Mycket rå växelströmston, ostabil och omusikalisk
  2 Mycket rå växelströmston, stabil men musikalisk
  3 Rå växelströmston, ostabil och omusikalisk
  4 Rå växelströmston. stabil och någorlunda musikalisk
  5 Tydligt växelströmsmodulerad ton, ostabil men musikalisk
  6 Tydligt växelströmsmodulerad ton, stabil och musikalisk
  7 Nästan ren likströmston, ostabil och med tydligt
  brum
  8 Nästan ren likströmston, med spår av brum eller
  ojämnheter
  9 Absolut ren likströmston, stabil

  Det man kan se ovan är att på skalan är 1-5 på R-skalan och 1-9 på S-skalan. Det innebär att om jag säger till en motstation att hen har en styrka på 5-9 innebär det att ljudet går fram helt läsbart och det är mycket starka signaler.

  Dessvärre förekommer det ganska slentrianmässigt att många anger 5-9 oavsett hur det låter. -Kanske går det fortare eller så vill man bara lämna smickrande signaler, men jag anser det är bättre att vara ärlig. Det blir bara tokigt när en motstation ber mig upprepa varje mening samtidigt som den lämnar 5-9 i signal till mig.